Studiebegeleider (2008 – heden)

Studiebegeleider (2008 – heden)

100% Educatieve Coaching

Begeleiding van VMBO-leerlingen (eindexamen) en Pabostudenten (WISCAT of NEDCAT toets).